សម្រាប់ថ្ងៃទី27/03/2017

ឥឡូវនេះម៉ោង 20:23 ម៉ោងនៅភ្នំពេញ | ចំនួនប្រកួតសរុបម្រាប់ថ្ងៃនេះមាន 45 ប្រកួត    » Refresh / Reload

Time Stat Team Home Score Team Away HT
 Internationals Friendly
21:00
2017-03-27
FT  Netherlands(U21)  0-1  Austria(U21)  0-1
19:00
2017-03-27
FT  Latvia(U18)  0-1   Ukraine(U18)   0-1
20:00
2017-03-27
FT  Albania(U21)  2-0  Moldova(U21)  1-0
00:00
2017-03-28
FT  Mauritania  2-1  Congo  1-1
22:00
2017-03-27
FT  Poland(U21)  1-2  Czech(U21)  0-0
22:59
2017-03-27
FT  Switzerland(U20)  2-1  Germany(U20)  1-0
22:30
2017-03-27
FT  Poland(U20)  2-1  Greece(U20)  1-0
22:59
2017-03-27
FT  Sweden(U21)  4-0  Czech  2-0
23:15
2017-03-27
FT  Turkey  3-1  Moldova  2-0
00:00
2017-03-28
FT  Finland(U21)  2-0  Australia(U23)  0-0
15:00
2017-03-27
FT  Norway(U18)  3-1  FYR Macedonia U18  2-1
00:00
2017-03-28
FT  Denmark(U21)  0-4  England(U21)  0-2
17:00
2017-03-27
FT  Korea(U20)  4-1  Zambia(U20)  2-1
01:00
2017-03-28
FT  Cote D Ivoire   1-1  Senegal  0-0
18:00
2017-03-27
FT  Romania(U21)  0-2  Denmark(U20)  0-1
02:01
2017-03-28
 31  Italy(U21)  0-2  Spain(U21)  0-2
19:00
2017-03-27
FT  Georgia(U19)  1-0  Russia(U19)  1-0
02:59
2017-03-28
 1  Nigeria  0-0  Burkina Faso 
 Denmark 1st Division
00:00
2017-03-28
FT  Nykobing Falster  1-2  Vendsyssel FF  0-0
 Italy C1A
01:48
2017-03-28
 31  Arezzo  1-0  Pistoiese   1-0
 UEFA - EURO U21 Qualifying
01:00
2017-03-28
FT  Belgium U21  2-1  Malta(U21)  1-0
 Argentina Primera Division
07:15
2017-03-28
07:15  Talleres  ?-?  Olimpo 
 Ireland League Cup
01:49
2017-03-28
 31  Galway United  1-0  Mayo League   1-0
 German Frauen Bundesliga
01:00
2017-03-28
FT  Eintracht Frankfurt Women's  1-1  Freiburg  1-0
 Argentina Prim D Metropolitana
02:05
2017-03-28
 31  Juventud   1-1  Claypole  1-0
 Club Friendly
18:00
2017-03-27
Undecided  FK Anzhi  ?-?   Legion Dynamo  
 Argentina Prim D Metropolitana
02:00
2017-03-28
 31  Yupanqui  0-1  Argentino de Rosario   0-1
 Argentina Prim B Metropolitana
02:00
2017-03-28
 31  Villa SanCarlos  0-0  Tristan  0-0
01:58
2017-03-28
 31  CA Fenix Pilar  0-1  Almirante Brown  0-1
 Russia 1st Division
17:00
2017-03-27
FT  SpartakTambov  1-0  Krasnoyarsk  0-0
 Argentina Prim B Metropolitana
07:05
2017-03-28
07:05  Platense  ?-?  SanTelmo 
 Colombia Copa Premier
07:00
2017-03-28
07:00  Boyaca Chico  ?-?  DeportesQuindio 
 Argentina Prim C Metropolitana
01:58
2017-03-28
 31  Sacachispas  0-1  Deportivo  0-1
 Romania - Liga 2 Seria 1
22:59
2017-03-27
FT  Brasov  2-0  Timisoara  1-0
 Russia Div 2 South
19:00
2017-03-27
FT  *  2-0  *  1-0
 UEFA-EURO U19 Championship
20:00
2017-03-27
FT  Norway(U19)  0-2  Spain(U19)  0-1
20:00
2017-03-27
FT  England(U19)  5-1  Belarus(U19)  2-1
00:00
2017-03-28
FT  Bulgaria(U19)  3-1  Bosnia(U19)  3-0
00:00
2017-03-28
FT  France(U19)  0-0  Israel(U19)  0-0
00:00
2017-03-28
FT  Czech(U19)  3-0  Austria(U19)  1-0
 Denmark Reserves League
20:00
2017-03-27
FT  Aarhus AGF Reserve  4-2  Horsens R  3-0
 Argentina Primera Division
05:00
2017-03-28
05:00  Velez Sarsfield  ?-?  Huracan 
 England Conference North Division
01:48
2017-03-28
 31  Curzon Ashton FC  1-1  Utd of Manchester  1-0
 Torneo Di Viareggio
17:00
1969-12-31
FT  Torino Youth  0-0  Sassuolo  2017
21:30
2017-03-27
FT  Empoli Youth  3-0  Club  1-0
Powered by Khmer79.com